Winter Evening in Gagry

Winter Evening in Gagry (1985)Cast and Crew

TMDb Score
67
NR 1 hr 28 minNov 11th, 1985Drama, Comedy

Crew

A
Aleksandr Borodyanskiy
Writer
K
Karen Shakhnazarov
Director
K
Karen Shakhnazarov
Writer
V
Valeri Filippov
Production Design
V
Vladimir Shevtsik
Director of Photography
V
Vladimir Shevtsik
Sound
A
Albert Avramenko
Sound