Zhang Huiwen

Born in September 13th, 1993

From Jiangxi, China

Zhang Huiwen Biography

Zhang Huiwen is a Chinese actress and model. She was born on 13 September 1993 in Yingtan, Jiangxi, and now she lives in Beijing.

Zhang Huiwen Filmography