WWD Daibouken Tour 2015 ~Kono Sekai wa Mada Shiranai Koto Bakari~ in TOKYO DOME CITY HALL

WWD Daibouken Tour 2015 ~Kono Sekai wa Mada Shiranai Koto Bakari~ in TOKYO DOME CITY HALL

NR 2 hr 1 min
Dempagumi.inc concert from May 6, 2015
DirectorHiroko Ishizuchi