Mieczysław Pawlikowski

Born in January 9th, 1920

From Żytomierz, Rosja (obecnie Ukraina)