Oh Seung-eun

Born in February 8th, 1979

From Kyeongsan, Kyeongsang-buk, South Korea

Oh Seung-eun Biography

Oh Seung-eun (오승은) is a South Korean actress.

Oh Seung-eun Filmography