• Takanori  Tsujimoto

    Takanori Tsujimoto

    From Osaka Prefecture, Japan